Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze z 25.2.2005

6. 2. 2008

Schůze ČSOP proběhla dne 25. února 2005. V úvodu jsme přivítali nového člena - paní Ivetu Grigarovou.

Zpráva o činnosti za rok 2004:

Z projektů podaných na ÚVR ČSOP byl podpořen pouze projekt na vydání plakátu Pestrokřídlec podražcový. Tento byl vytištěn a vyúčtování proběhlo v pořádku. Byli jsme požádáni o mapování vážek na Smrku v Jeseníkách, kde se vyskytuje malé rašeliniště. Tento úkol byl splněn, ač vážky nebyly zjištěny. V uplynulém roce se nám podařilo pokosit většinu zajímavých lokalit v našem okolí. Co jsme tedy kosili a uklízeli: podmáčená louka s výskytem prstnatce májového v Teplicích. Podařilo se pokosit větší část mokřadu na Familiích, VKP Peklo, VKP Podhůra a část rezervace Škrabalky. Dále jsme brigádničili v březovém hájku u Luží v Týně nad Bečvou. Zde se provedly i mírné terénní úpravy. Na jaře jsme zvětšovali mokřádek U žabiček, tam jsme se seznámili s čolkem obecným a čolkem horským.

Zájezdy: jarní vycházka k vodopádům. Výlet na Vršatec a Pulčinské skály byl velmi vydařený. Škoda jen, že byla malá účast.

Vyhodnocení aktivit členů ZO: za turistickou činnost okolo stromů Pavel Motan. Za vzorně vedenou pokladnu Ing. Vlastimil Zedek. Za úklid VKP Peklo a další aktivity Tomáš Libosvár. Za kopání děr a další aktivity Richard Pěgřímek a Robert Konečný. Na prvním místě se tento rok umístili manželé Filippovovi za pokosení mokřadu na Familiích. Všichni jmenovaní obdrželi knihu.

Finanční zpráva za rok 2004:

Pokladník Ing. V. Zedek. Zůstatek z roku 2003 činí 19.048,50 Kč. Příjmy v roce 2004 činily celkem 114.275,45 Kč. Po odečtení výdajů, které byly v roce 2004 v celkové částce 95.517,50 nám tedy zbývá k 31.12.2004 celkem 37.806,45 Kč. Tak letos budeme utrácet. Začneme slíbeným zaplacením členských příspěvků všem brigádníkům a pracantům, kteří se podíleli na kosení a brigádách.

Volba nového výboru:

Předseda: Petr Tomáš, jednatel: Pavel Motan. Protože pokladník odjíždí do ciziny na delší čas, jsme nuceni zvolit nového pokladníka. Tím byla zvolena pí I. Grigarová.

 

Plán práce na rok 2005

U ČSOP máme pdány tři projekty:

  • Mapování vážek na Libavé (R. Pěgřímek).
  • Další projekt podaný u ČSOP je manželů Filippovových a to Ptáci zemědělské krajiny.
  • Budeme vydávat plakát Chraňme naše netopýry (P. Tomáš).
  • Fotosoutěž, vypracování propozic, reklama a organizace soutěže (P. Motan). Na schůzi byl odsouhlasen příspěvek 2.000,- Kč na ceny soutěžícím.
  • Kruštík a jeho ochrana v PR Dvorčák (R. Pěgřímek, P. Tomáš)
  • Výlet úředníků na kosené lokality (P. Tomáš)
  • Průzkum nádrže v objektu SOLO (P. Motan, P. Tomáš - jaro 2005)
  • Zájezdy: 1.května Ptačí volání - nenáročná trasa ze Lhotky u Valašského Meziříčí na Choryňský mokřad, červen Moravský kras, červenec Štramberk - jasoň červenooký, září Králický Sněžník - středně náročná túra (zodpovídá J. Dohnal)

 

Minulý rok naše řady opustila po dlouhé nemoci paní Jindra Zámorská.

Dne 14. března zemřel ve věku 95 let pan Josef Pavel Vetešník, zakládající člen naší základní organizace. Dlouhá léta působil jako pokladník.

Kdo jste je znali, vzpomeňte tichou vzpomínkou.