Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze z 13.2.2009

22. 3. 2009

Zápis z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE dne 13.2.2009

která se konala v domečku Městské knihovny Lipník nad Bečvou.

Po technických problémech z dataprojektorem jsme se s vervou pustili do vyhodnocení činnosti za rok 2008.

BRIGÁDY:       Jarní brigáda na vyčištění vodní plochy ve které se zdržují čolci obecní a horští proběhla dne 29.března. Lokalita U Ruk  je známá křižovatka v lese za Helfštýnem, méně známé je obyvatelstvo tůně, které je v těsné blízkosti cesty. Po vyřezání náletových stromů, které stínily vodní hladinu, jsme se pustili ještě do vyčištění tůně V Suchém dole. Zde se vyskytuje kromě čolka obecného  kuňka obecná.

Na druhé brigádě jsme měli dozor. Jednalo se spíše o terénní exkurzi s přednáškou pro žáky gymnázia. Volno ve škole v době maturit dne 23. května  bylo již ne příliš vhodným časovým obdobím na vyhledávání odpadu v rezervaci po zimních měsících. Nicméně i tak se nasbíralo dostatek nepůvodních petflašek všudypřítomných a zbytků po návštěvnících – čuňatech pořádajících párty u Bečvy…

Kosení mokřadní, slatinné louky v Teplicích n/Bečvou R. PĚGŘÍMEK

Začátkem června 2008 proběhla 1.seč mokřadní louky s výskytem prstnatce májového (zařazen do kategorie C4 – druh vyžadující pozornost)  a dalších vzácných druhů červeného seznamu.

 

Cca 1 měsíc na to obecní „revitalizátoři“ v rámci hydrogeologického průzkumu přejeli nejcennější kosené části bagrem a to proto, aby zjistili hydrogeol. poměry na místě zamýšlené „revitalizační“ akce, která by měla proběhnout v těsné blízkosti louky.

 

Vzhledem k tomu, že OŽP Hranice nebyl schopen žádné reakce, podal jsem oznámení na ČIŽP, která udělila obci pokutu. Navíc jsem napsal článek do novin, který vyvolal u pánů konšelů z OÚ Teplice velké rozhořčení.

 

Začátkem září 2008 proběhla 2.seč celé lokality. Při  kosení a odklízení sena pomáhal Robert Konečný.

 

Prozatím se žádný rybník budovat nebude. CHKO Poodří neudělilo výjimku z ochr. podmínek u silně ohrožených druhů, protože biolog. hodnocení  zpracované RNDr. Holzerem je nedostatečné a tudíž se na jeho základě nedá objektivně posoudit vhodnost takového opatření. Zhodnocení tohoto BH provedla AOPK Olomouc.  CHKO případ odložilo do doby předložení nového hodnocení, max. však na 2 roky.

V nivě Krkavce by bylo vhodné kosení rozšířit i na další plochy.

 

Likvidace netýkavky malokvěté v PR Bukoveček R. Pěgřímek

 

 

V červenci 2008 jsme provedli mechanickou likvidaci netýkavky malokvěté v tomto ZCHÚ, na kterou jsme čerpali dotaci z KÚ Olomouc. V tomto území má vysokou pokryvnost a bude potřeba vysokého úsilí k její likvidaci. S kosením pomáhal opět Robert Konečný. Vzhledem k tomu, že likvidace se účastnili jen 2 členové ZO, byla pokosena jen malá část z celkové plochy zasažení.

 

V roce 2009 bude v likvidaci pokračováno. Dotace k opětovnému kosení již byla dohodnuta s Ing. Haitmarem z OŽP KÚ Olomouc.

 

Oba dva případy by se mohly stát prezentací naší organizace v ochraně přírody. Jen ve dvou lidech to ale jde velmi těžko a ochranářská opatření jsou prováděna jen v omezené míře.

 

Proto vyzývám všechny členy k zapojení !!

 

VKP Peklo pokosil předseda v průběhu měsíce září.

Největší brigáda a akce byla v na VKP Podhůra na podzim. Větry a přemíra ovoce v loňském roce polámala přestárlé stromy v tomto sadu. Čtrnáct dní před brigádou byla pokosena tráva a vyřezány některé stromy a zlomené větve. O tom ví své V. Vítek.  Pak už bylo jenom na nás, aby se zbylé drobné větve uklidily na oheň.  8. listopadu nám pak klobásky chutnaly i s pečeným jablkem.

ODBORNÁ ČINNOST A MAPOVÁNÍ:      

Na objednávku MÚ Přerov jsme provedli mapování Dluhonského rybníku. Mapování začalo již v roce 2007 a v roce 2008 jsme dodělávali jarní výskyt obojživelníků a vážek. Bohužel necitlivá manipulace s vodou a ošetření rybníku měla patrně neblahý vliv na žáby, jejichž početní stavy byly slabé v porovnání s početním výskytem let minulých.

Plakát  “DO KOŠÍKU NE“  který jste obdrželi v balíčku s pozvánkou byl zpracován v rámci projektu Ochrana Biodiverzity . Projekt byl úspěšně uzavřen a vyfakturován.

O webové stránky se nám starala Tereza Větrovcová. Adresa stránek   www.csoplipnik.estranky.cz

ZÁJEZDY A SETKÁNÍ: V sobotu 16.2.2008 jsme se vydali na Jižní Moravu pozorovat ptactvo. Jsa přesvědčeni, že na jihu bude teplo nás přepadla zima sibiřská s chumelenicí vločkovou, která nás nekompromisně zahnala do restauračního zařízení. Po vydatné kačení stravě jsme se vydali pozorovat husy a kačeny. Rozjasněná a modrá obloha nám konečně dala zakusit krás Jižní Moravy. 

První víkend měsíce září proběhlo setkání  členů a příznivců ČSOP v Plumlově. Na to že to bylo několik kilometrů od našich domovů, dvě osoby je slabá prezentace. Přitom se bylo na co dívat. Návštěva Sloupsko Šošůvských jeskyní. Hořeček český, hořec hořepník, hvozdík pyšný.  A grilované a točené…

FOTOVÝSTAVA: V rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut jsme zorganizovali výstavu fotografií v areálu zámku. Instalaci měl na svých bedrech Pavel Motan.

Finanční zpráva za rok 2008

Zůstatek z roku 2007 činil  47 144 Kč. K této částce jsme za rok 2008 přidaly po odečtu nákladů částku  23 098 Kč. Naše finanční hotovost tak vykazuje 70 242 peněz. Snad tu krizi překonáme ve zdraví….

Vyhodnocení nejaktivnějších členů svazu.

Za rok 2008 byl jako nejaktivnější člen vyhodnocen R. Pěgřímek. Na druhém místě byl vyhodnocen R. Konečný. Za zorganizování fotovýstavy P.Motan. Musím poblahopřát a poděkovat mladým ochráncům přírody jmenovitě Andreji Skácelové a Davidu Rychtárovi za prezentaci přírody ve fotosoutěžích, poblahopřát za ocenění od jednotlivých porotců… Z řad našich důchodců pak L. Šindlerová a M. Puklová.

Představerní a přijetí nových členů.

                               Pavel Tomáš˱ Yvona Janotová˱ Jiří Polčák,  

Volba nového výboru

Předseda Petr Tomáš˱ Pokladník Jana Rychtárová ˱Jednatel Pavel Motan ˱Revize Josef Gall

Plán práce do roku 2009

V letošním roce oslavíme 30 výročí vzniku Českého svazu ochránců přírody. Ve dnech 4. 5. Dubna proběhne v Hranicích Sněm ČSOP. Tomuto setkání předchází krajské schůze delegátů z jednotlivých organizací. Za naši organizaci byl zvolen a vyslán do Prostějova  R. Pěgřímek. Pokud budete mít návrhy na odborné usnesení Sněmu, návrh na změnu vedení svazu, nebo nesouhlasíte s ÚKRKsí spojte se s delegátem, nebo adresujte požadavek na kancelář ÚVR. Začátkem měsíce jsem Vám rozeslal pozvánku na krajské setkání do Prostějova. Může se zúčastnit každý… Hlasovat pouze Pěgřímek.

BRIGÁDY: Kosení VKP Peklo a Podhůra. PR Bukoveček – opětovná likvidace netýkavky. Gymnázium – úklid v okolí PR Škrabalka.

MAPOVÁNÍ A ODBORNÁ ČINNOST: Mapování vážek v Oderských vrších R.Pěgřímek, Mapování obojživelníků v prameništi Šišemky – Lhota. Mapování hnědáska kostkovaného, jasoně dymnivkového.

ZÁJEZDY: Štramberk, Jeseníky, Beskydy, Poznávací zájezd s CK. Setkání k 30 výročí svazu.

Výzva pro fotografy. Připravujte fotografie vzácností z Moravské Brány. Na podzim proběhne výstava fotografií.  Zajistí P. Motan. Tato výstava snad bude klíčem k publikaci POBEČVÍ.

Naše schůzování bylo proloženo sladkostmi a slivovicí a tak jsme se v příjemném plánování dostali až k fotografiím J. Polčáka, který nám představil vzácné hřibovité houby rostoucí v našem okolí.

Ještě je pár členů, kteří nemají zaplacené členské příspěvky. Důchodci a aktivní brigádníci členské příspěvky neplatí. Za tyto členy zaplatí naše organizace.

Petr  Tomáš