Jdi na obsah Jdi na menu
 


NESPALUJTE ODPAD DOMA!

30. 10. 2011

Koho pálením odpadů nevíce poškodíte?

Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.

Věci, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty, které se tam ocitají nejčastěji:

Plasty - obsah škodlivin závisí na druhu a množství spalovaného plastu. Např. pálením PVC vzniká velké množství dioxinů. Použití PVC je nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET lahví podporujete vznik polyaromatických uhlovodíků.

Dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo - jeho pálením vyprodukujete asi 50 až 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru).

Zbytky jídla, trávu ze zahrady, listí - tyto materiály lze kompostovat (máte-li zahrádku), případně třídit (kontejnery na biologický odpad), jinak patří do směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad z obecní/městské zeleně.

Celobarevné letáky a časopisy - při jejich spalování se do ovzduší mohou z barev uvolnit těžké kovy, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru - do kontejneru na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.

Tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolnňovat chlororganické látky a těžké kovy. V mnoha obcích se již třídí do určených kontejnerů.

Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálením je nezničíte, ale jedovaté látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá obec/město - informujte se, kdy a kde můžete nebezpečný odpad odevzdat.

Pneumatiky - jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.

 

§ Co říkají zákony k pálení odpadu?

Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) jsou fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Můe například zakázat spalování listí a trávy.

 

Co mám dělat, když můj soused pálí odpad?

Při obtížích s porušováním zákona o odpadech a ochraně ovzduší se můžete obrátit na obec/město nebo na Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz). Další informace Vám také poskytnou nejbližší ekoporadny (www.prirodeOK.cz)

 

Převzato z letáku Nespalujte odpad doma, vydal: Český svaz ochránců přírody - Regionální sdružení Iris, zpracovalo Hnutí DUHA Olomouc